Bel ons op 0548 37 80 50
Ga naar de inhoud

Wat is de huurverhoging in 2024? 
Als de huur van uw woning vanaf 1 juli 2024 omhoog gaat, krijgt u daarover een brief van De Goede Woning. Voor de meeste huurders geldt dat de 5,3% omhoog gaat. U krijgt bericht voor 1 mei.  

De Goede Woning mag de huur elk jaar verhogen. De overheid bepaalt het maximale percentage, dat is dit jaar 5,8%. Over deze maximale huurverhoging zijn in 2022 landelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zorgen ervoor dat u de komende jaren telkens een iets kleiner deel van uw inkomen kwijt bent aan de huur. Uw huur gaat omhoog met 5,3%. Dit is meestal minder dan de stijging van uw loon of uitkering.   

Wat is de huurverhoging in een vrije sector woning? 
Woont u in een vrije sector woning? Ook dan gaat uw huur met 5,3% omhoog. De maximale wettelijke verhoging voor deze woningen is 5,5%. 

Dit is toch een veel hogere huurverhoging dan andere jaren? 
De huurverhoging is inderdaad hoger dan dat u de afgelopen jaren gewend was. Er was vele jaren sprake van een inflatievolgende huurverhoging. In 2023 is dit doorbroken door de zeer hoge inflatie van 10% in 2022. Er zijn toen landelijke afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de lonen en de uitkeringen harder stijgen dan de huur. Op deze manier gaat er jaarlijks gemiddeld een minder groot deel van het inkomen op aan de huur. In 2023 resulteerde deze afspraak bij De Goede Woning in een huurverhoging van 2,6% met daarnaast een huurverlaging voor veel huurders. In 2024 resulteert deze afspraak in een huurverhoging van 5,3%. 

Waar wordt de huurverhoging voor gebruikt? 
Een jaarlijkse huurverhoging is nodig om als organisatie langjarig financieel gezond te blijven. De kosten stijgen ook bij De Goede Woning. We investeren veel in de verduurzaming van onze woningen en het bouwen van nieuwe woningen. In de Infographic leest u hoe wij onze inkomsten in 2023 besteed hebben. Ook de komende jaren gaan we verder met het verduurzamen van onze woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Tot 2030 gaan we vrijwel al onze woningen verduurzamen.  

Kunt u huurtoeslag krijgen? 
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Heeft u geen huurtoeslag? Dan is het goed om te kijken of u huurtoeslag kunt krijgen. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.belastingdienst.nl/toeslagen. U heeft daarvoor nodig:  

 • Uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Doet u geen aangifte? Neem dan uw jaaropgave of loonstrook. 
 • Kale huur en servicekosten die u betaalt.  

Huurtoeslag over 2023 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2024. 
Huurtoeslag over 2024 kunt u tot 1 september 2025 aanvragen.  

Verandert er iets in uw situatie, bijvoorbeeld uw inkomen? Geef het door, via belastingdienst.nl/toeslagen. Zo voorkomt u dat u geld moet terug betalen of te weinig ontvangt.  

Lukt u het niet of heeft u hierover een andere vraag, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Wij kijken graag met u mee! Ontvangt u al huurtoeslag en voldoet u nog aan de voorwaarden? Dan loopt de huurtoeslag automatisch door.  

Problemen met de huurbetaling? 
Heeft u moeite om de huur te betalen, neem dan contact met ons op. Judith Boerhof of Jeanet Overbeek helpt u graag. Ook op onze website staat meer informatie over hulp bij geldzorgen.  

Wie komt er nog in aanmerking voor huurverlaging in 2024?  
In 2023 kregen huurders met een laag inkomen en een hogere huur een eenmalige huurverlaging. Heeft u die huurverlaging niet gehad? Dan kunt u deze in 2024 nog aanvragen bij ons. Dit kan in de volgende situatie:  

 • Uw huur is hoger dan € 577,91. 
 • U woonde op 1 maart 2023 in uw huidige woning. 
 • U woont alleen en uw inkomen was de afgelopen 6 maanden € 12.420 of lager (of als u AOW krijgt € 13.215 of lager). 
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen was de afgelopen 6 maanden € 16.185 of lager (of als u AOW krijgt € 17.575 of lager). 

Bezwaar maken 
U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit zijn: 

 • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. Kijk voor de regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging 
 • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de Huurprijscheck op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck 
 • Wij verhogen binnen 12 maanden de huur opnieuw. 
 • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat.  
 • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur. 
 • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw woningen. Die gebreken zijn nog niet verholpen 
 • U betaalt een all-in prijs, waarbij de kale huur niet bekend is.  

Uw bezwaar moet voor 1 juli bij ons binnen zijn.