Huur opzeggen

Bij verhuizing of overlijden van de huurder moet de huur schriftelijk worden opgezegd. De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar op ons kantoor en tevens op onze website beschikbaar. U kunt het formulier invullen, voor ondertekening afdrukken en naar ons opsturen. U kunt natuurlijk ook zelf een brief opstellen en ondertekend naar ons opsturen.


Opzeggen van de huur
Huurders mogen elke dag van de maand opzeggen, hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Na ontvangst van uw huuropzegging, sturen wij u een bevestiging met daarbij de richtlijnen voor het verlaten van een huurwoning. Hierin staat beschreven hoe de verdere procedure verloopt.

Woningcontrole
Degene die de woning verlaat is er verantwoordelijk voor dat deze leeg, schoon en in goede staat wordt achtergelaten. De Goede Woning voert daarom twee controles uit. Bij de voorinspectie wordt u geadviseerd wat u moet herstellen of veranderen in de woning voordat u vertrekt.

De eindinspectie gebeurt in aanwezigheid van de vertrekkende huurder of erven, op de dag van de verhuizing. Deze is bedoeld om te kijken of u alle afspraken bent nagekomen die u met ons gemaakt heeft tijdens de voorinspectie, of er schades zijn en dergelijke. Na deze laatste inspectie kunt u de sleutels inleveren. Voor de goede orde, het is niet toegestaan om zelf de sleutels over te dragen aan de nieuwe huurder. De sleuteloverdracht moet altijd via De Goede Woning gaan.

Overname
Wij streven ernaar om u als vertrekkend huurder (of erfgenaam) in contact te brengen met de nieuwe huurder. U moet echter zelf met de nieuwe huurder overeenkomen wat er wordt overgenomen. De Goede Woning draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m donderdag van
8.00 uur -12.00 uur en 13.00 -16.30 uur
vrijdag 8.00 -12.00 uur