Huurbetaling

Als u een woonruimte of een garage huurt, moet u hiervoor natuurlijk huur betalen. U betaalt de huur, zoals opgenomen in het huurcontract, in de eerste week van de maand. U kunt betalen per automatische incasso en per PIN aan de balie van ons kantoor.

U kunt De Goede Woning machtigen de huur automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Dit is de eenvoudigste manier. Door ons te machtigen, kunt u nooit vergeten tijdig uw huur te betalen. Bovendien zorgen wij ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. De huurincasso vindt plaats rond elke 3e dag van de maand. Als u de betaling van uw huur automatisch wilt laten afschrijven, kom dan langs op ons kantoor. Wij maken de machtiging dan meteen voor u in orde.

Er  kunnen zich soms omstandigheden voordoen waardoor de huur niet op tijd ( in de eerste week van de maand) kan worden betaald. Neem in een dergelijk geval meteen contact met ons op. Wij zijn namelijk altijd bereid om een betalingsregeling met u te bespreken en te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Soms blijft een reactie echter uit. Ook na verscheidene aanmaningen. In zo’n geval zullen wij de huurachterstand ter invordering aanbieden bij een deurwaarder. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die, ingevolge de huurovereenkomst, voor rekening van de huurder komen.

Wanneer u in financiële problemen bent geraakt, kunt u wellicht in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. U kunt zich dan melden bij de Gemeente Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD in Rijssen. Ook kunt u van maandag tot en met vrijdag elke ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur bellen met een schulddienstmedewerker via tel. 0548 – 854 848. Verder kunt u ook contact opnemen met het Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Wijnand Zeeuwstraat 26-203, 7462 DE in Rijssen. Zij hebben een informatie en advies spreekuur op elke dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur