Huurverhoging 2019

Toegepaste huurverhoging 2019 door De Goede Woning

 • De Goede Woning verhoogt de huren gemiddeld met 1.6% (gelijk aan inflatie)
 • Bij de huurverhoging die wordt toegepast, kijken we naar de huurprijs die u betaalt in verhouding tot de kwaliteit van de woning.
 1. Huurders, die relatief ‘goedkoop’ wonen, krijgen 1,9% huurverhoging.
 2. Overige huurders, krijgen 1,45% huurverhoging
 • De Goede Woning past in 2019 géén huurverhoging  afhankelijk van uw inkomen toe.

Iedere huurder krijgt persoonlijk een brief met de huurverhoging die op de woning van toepassing is.

Het huurverhogingspercentage wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zónder servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen (gas, licht en water).

Hoe gaat ’t met mijn huurtoeslag?

Ontvang u huurtoeslag? Dan hoeft u in de meeste gevallen niets te doen, wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Een enkele keer zal de Belastingdienst u vragen de nieuwe huurgegevens door te geven. Wanneer dat het geval is, dient u een formulier  in te vullen en terug te sturen.

Hoe maakt u bezwaar?

U bent het niet eens met huurverhoging? Dan kunt u, met een geldige reden, bezwaar maken. Geldige redenen kunnen zijn;

 • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
 • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen. U kunt dit nagaan met de Huurprijscheck op
 • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage (zie Algemene wettelijke regels huurverhoging).
 • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.

Vertoont uw woning onderhoudsgebreken, maar heeft u dit nog niet eerder gemeld? Dan kunt u op die grond geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan alleen schriftelijk . U kunt hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie ( te vinden op www.Huurcommissie.nl) gebruiken. Deze kunt u ingevuld inleveren  tot de datum dat de huurverhoging ingaat bij De Goede Woning, vóór 1 juli.

Is De Goede Woning het met u eens, dan krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Is De Goede Woning het niet met u eens, dan schakelt De Goede Woning de huurcommissie in. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

ALGEMENE WETTELIJKE REGELS HUURVERHOGING

De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Meestal gaat de nieuwe huur op 1 juli in. Daarbij moet hij zich houden aan de maximale huurverhoging bij sociale huurwoningen. Ook moet hij minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat de huur omhoog gaat. 

Maximale huurstijging 2019
Woningcorporaties mogen hun huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. Die stijging hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Voor huishoudens met een inkomen:

 • tot en met 42.436 euro stijgt de huur maximaal 4,1 procent (de inflatie + 2,5 procent);
 • boven 42.436 euro stijgt de huur maximaal 5,6 procent (de inflatie + 4 procent).

De huursombenadering

Sinds 2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. In 2019 is dat 2,6 procent (1,6 procent inflatie + 1 procent). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.

Bij de huursombenadering is het mogelijk per woning een andere huurverhoging te geven. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben t.o.v. de maximaal mogelijk huur, kunnen een hogere huurverhoging krijgen, dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de huursombenadering kan de huurprijs meer in overeenstemming worden gebracht met de kwaliteit van de woning. De bedoeling van de huursombenadering is dat verschillen in huurprijs tussen lang zittende en nieuwe huurders minder groot worden.

Voor meer informatie kunt u het volgende filmpje van Aedes bekijken.         

De inkomensafhankelijke huur

In 2019 is het toegestaan een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor woningen waarin huishoudens wonen met een inkomen boven € 42.436.  Voor hogere inkomens (> € 42.436) binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 5,6 procent.

Maximale mogelijke huurverhogingen:

 • 2.6 procent voor de totale huursom (huurverhoging 1 juli + huurharmonisatie bij mutatie)
 • 4.1 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436
 • 5.6 procent voor huishoudens met een inkomen boven de € 42.436

Let op!: dit zijn algemene regels; dit mogen corporaties toepassen. De huurverhoging die De Goede Woning toepast staat boven aan de tekst vermeld.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

 

Openingstijden
maandag t/m donderdag:

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten