Huurverhoging 2023

Afbeelding: huurverhoging

Wat gebeurt er met uw huur in 2023?
De huur verandert per 1 juli 2023. U krijgt daarover een brief van De Goede Woning. Daarin staat of uw huur omhoog of omlaag gaat. Voor de meeste huurders geldt: uw huur gaat 2,6% omhoog. U krijgt bericht voor 1 mei.
De Goede Woning mag de huur elk jaar verhogen. De overheid bepaalt het maximale percentage, dat is dit jaar 3,1%. Dit is veel minder dan de prijsstijging van de boodschappen en de energierekening het afgelopen jaar. Wij verhogen de huur met 2,6%.

Voor huurders met een laag inkomen en een hogere huur. U krijgt bericht voor 1 juni.
Voor huurders met een laag inkomen kan de huur omlaag gaan. Dit geldt als uw huur hoger is dan € 575,03. Dan gaat op 1 juli 2023 uw huur omlaag naar € 575,03.

U krijgt deze eenmalige huurverlaging in de volgende situaties:
-  U woonde voor 1 maart 2023 in uw huurwoning
- U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)
- U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)

Voor huurders van een vrije sector woning
Woont u in een vrije sector woning? Ook dan gaat uw huur met 2,6% omhoog. De maximale wettelijke verhoging voor deze woningen is 4,1%.

Waarom een huurverhoging?
Een jaarlijkse huurverhoging is nodig om als organisatie langjarig financieel gezond te blijven. De kosten stijgen gemiddeld met inflatie. De huurverhoging van 2,6% ligt veel lager dan het inflatiepercentage in het afgelopen jaar. We zijn ons er van bewust dat het leven duur(der) is geworden, in verhouding zeker ook voor onze huurders. Gelijktijdig is een jaarlijkse huurverhoging ook nodig om de kosten van onderhoud, renovatie en nieuwbouw te betalen. Deze investeringen hebben we de komende jaren volop op de planning staan. Bij het verduurzamen van de woning vragen wij geen huurverhoging. U als huurder heeft dan direct voordeel van veel lagere energielasten. Wel is het daarvoor nodig dat we ook dit jaar een huurverhoging vragen.

Kunt u huurtoeslag krijgen?
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Heeft u geen huurtoeslag? Dan is het goed om te kijken of u huurtoeslag kunt krijgen. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.belastingdienst.nl/toeslagen. U heeft daarvoor nodig:

- Uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Doet u geen aangifte? Neem dan uw jaaropgave of loonstrook.
- Kale huur en servicekosten die u betaalt.
- Huurtoeslag over 2023 kunt u tot 1 september 2024 aanvragen.
- Huurtoeslag over 2022 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2023.

Verandert er iets in uw situatie, bijvoorbeeld uw inkomen? Geef het door, via belastingdienst.nl/toeslagen. Zo voorkomt u dat u geld moet terug betalen of te weinig ontvangt.
Lukt u het niet of heeft u hierover een andere vraag, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Wij kijken graag met u mee! Ontvangt u al huurtoeslag en voldoet u nog aan de voorwaarden? Dan loopt de huurtoeslag automatisch door.

Problemen met de huurbetaling?
De kosten zijn sterk gestegen het afgelopen jaar. Heeft u moeite om de huur te betalen, neem dan contact met ons op. Niels Verboom of Jeanet Overbeek helpt u graag.
Denkt u eraan gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om op uw energierekening te besparen of compensatie te krijgen voor de hoge energielasten vanuit de gemeente?

Energietoeslag vanuit de overheid in 2023 
Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Op dit moment is er nog geen informatie over de energietoeslag 2023 bekend. In juli 2023 wordt de nieuwe landelijke wetgeving verwacht voor het uitkeren van de energietoeslag. Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente Rijssen-Holten. Energietoeslag - Gemeente Rijssen-Holten

Bezwaar maken
U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit zijn:

- De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. Kijk voor de regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerp/huurverhoging
- De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de Huurprijscheck opwww.huurcommissie.nl/huurprijscheck
- Wij verhogen binnen 12 maanden de huur opnieuw.
- U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat.
- In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur.
- De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw woningen die gebreken zijn nog niet verholpen.
- U betaalt een all-in prijs, waarbij de kale huur niet bekend is.

Uw bezwaar moet voor 1 juli bij ons binnen zijn.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur