Overlast

Waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, is het onvermijdelijk dat u af en toe iets hoort van elkaar. Dit is ook niet zo erg. Het wordt pas hinderlijk wanneer je in je eigen woning of woonomgeving “gestoord” wordt door geluid of gedrag van anderen. Dat veroorzaakt spanningen die het woonplezier kunnen bederven. Als er eenmaal spanningen zijn, is het vaak niet eenvoudig om tot een oplossing te komen.

Praten als oplossing
Overlast kan allerlei oorzaken hebben, variërend van harde muziek tot zwerfvuil op straat. Als u denkt dat uw klacht gegrond is, probeer dit dan eerst samen met uw buren op te lossen. Maak op een vriendelijke manier contact met uw buren en zeg rustig waar u last van heeft. Vraag de buren of zij willen helpen deze overlast voor u te verminderen. Vaak hebben buren er geen erg in dat ze overlast voor een ander veroorzaken. Ook al zou u terecht boos zijn op uw buren, is het niet verstandig om hen ook direct boos aan te spreken; dat werkt alleen maar averechts. Ook als u direct de politie, de gemeente of de woningcorporatie belt, kan dat tot irritatie leiden.

Wat te doen als praten niet helpt?
Mocht het niet lukken om samen met uw buren tot een oplossing te komen, dan kunt u de overlast melden bij De Goede Woning. Dit moet u schriftelijk doen. Bij de balie van De Goede Woning of op de website is hiervoor een formulier "meldingsformulier overlast" beschikbaar. Indien u zelf een brief schrijft dient u in ieder geval te vermelden:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Het adres en eventueel de naam van de veroorzaker van de overlast;
  • Waar u last van heeft (zo concreet mogelijk);
  • Hoe lang en hoe vaak u er al last van heeft;
  • Wat u zelf heeft ondernomen om de overlast te stoppen;
  • Of er meer mensen zijn die overlast ervaren.
  • Zo ja, vraag hen dan ook een schriftelijke klacht in te dienen.

Het is sterk afhankelijk van de aard van de melding of wij stappen kunnen en willen ondernemen tegen de beklaagde. De Goede Woning zal niet in alle gevallen kunnen optreden. Wij kunnen u ook niet verzekeren dat de overlast stopt, maar we zijn wel betrokken en doen ons best om voor u een prettige woonomgeving te creëren.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

i.v.m. de coronamaatregelen is ons kantoor tijdelijk van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur

In de middag alleen op afspraak.

Openingstijden:

ma t/m do

 

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten