aanvraag om medische redenen

Woningaanpassing(en)
Als u om medische redenen ingrijpende aanpassingen in uw woning nodig heeft, dan moet u zich melden bij de afdeling WMO van de gemeente. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente.

Hoe vraagt u aan?
Het moment van de aanvraag tot de uitvoering van de woningaanpassing kan enige tijd in beslag nemen. Houdt u er dus rekening mee dat u op tijd een aanvraagprocedure start. De aanvraagprocedure gaat als volgt te werk:
U dient bij de Gemeente Rijssen-Holten uw aanvraag in. U ontvangt dan een aanvraagformulier dat u verder moet invullen. Vervolgens zal een gesprek plaatsvinden met een van de WMO-consulenten.
Naar aanleiding van dit gesprek wordt een programma van eisen opgesteld. Zonodig wordt er advies gevraagd aan een extern deskundige (huisarts, De MO-zaak etc).
Indien uw woning en situatie geschikt is voor de aanpassing zal het programma van eisen in een beschikking aan u worden toegezonden. Met deze brief kunt u naar De Goede Woning.

De gemeente vraagt ons wat de aanpassingen gaan kosten. Wij maken vervolgens een begroting. Als deze akkoord is, ontvangen wij van de gemeente een goedkeuring. De werkzaamheden kunnen dan volgens het programma van eisen worden uitgevoerd. Als alle formele stappen zijn afgerond, kan de aannemer beginnen met de werkzaamheden.

Eigen bijdrage
Voor het gebruik van een hulpmiddel of voorziening (bijv. scootmobiel, traplift etc.) betaalt u een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw huishoudgrootte, leeftijd en inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Rijssen-Holten, afdeling Mens en Werk Maatschappelijke Ondersteuning.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur