Inwoning

Wanneer u als huurder voor korte tijd iemand bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit inwoning. Bij inwoning voert u geen gezamenlijke huishouding: u deelt niet de gezamenlijke lasten en heeft niet de bedoeling altijd bij elkaar te blijven wonen.

Wat moet u doen bij inwoning?
Het aanvraagformulier “inwoning/medehuur” invullen waarin u toestemming vraagt om iemand tijdelijk in te laten wonen. Dit formulier opsturen naar De Goede Woning samen met de volgende papieren:

  • Kopie van het legitimatiebewijs van de toekomstige inwoner.
  • Verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder (alleen als de toekomstige inwoner tot nu toe ergens anders een woning huurde).

Wat doet De Goede Woning bij inwoning?
De Goede Woning bekijkt of u toestemming krijgt om iemand tijdelijk in te laten wonen. Binnen twee weken na uw aanvraag krijgt u bericht. We controleren uw aanvraag op de volgende punten:

  • Overbewoning: woont u door de inwoning niet met meer mensen in de woning dan waar deze voor bedoeld is?
  • Huurschuld: heeft u of de inwoner geen huurachterstand?
  • Overlast: heeft u of de inwoner tot nu toe geen overlast veroorzaakt?
  • Leefbaarheid: heeft de inwoner geen ongunstige invloed op de leefbaarheid in de straat?

Na toestemming van De Goede Woning kan uw toekomstige inwoner zich bij de gemeente Rijssen in laten schrijven op uw adres. Inwoning geeft bij vertrek van de huurder geen recht op ‘overname’ van de woning!

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur