woning aangeboden en dan?

Woningaanbieding
De Goede Woning controleert alle ontvangen reacties op juistheid van gegevens. U moet zelf zorgen dat uw gegevens van de inschrijving juist zijn. Binnen een week na sluitingsdatum krijgt de eerste kandidaat bericht van ons. Wanneer er meer kandidaten voor dezelfde woning in aanmerking komen, wordt de volgorde van de kandidaten bepaald op basis van de inschrijving van de woningzoekende. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de oudste inschrijving. Als u de eerste kandidaat bent voor de woning, nodigen we u uit voor een gesprek en nemen alle gegevens door. Voldoet u aan de gestelde criteria, dan krijgt u de woning toegewezen.

We vragen u het volgende mee te nemen:
- In Nederland geldig legitimatiebewijs
- Jaaropgave van het afgelopen jaar
- 3 recente loonstrookjes/ maandspecificaties
- (optioneel) Recent uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie
- (optioneel)Verhuurdersverklaring
- Inkomensverklaring of aanslag Belastingdienst van het afgelopen jaar.

Als u de woning krijgt toegewezen geven we u een antwoordformulier met daarop de naam en het telefoonnummer van de vertrekkende huurder.

- U kunt contact opnemen met de vertrekkende huurder om de woning te bezichtigen en de mogelijke overnames te bespreken.
- Hij/zij heeft een overnameformulier waarop u samen de overnames vermeldt. U mag, maar bent niet verplicht zaken, zoals vloerbedekking, over te nemen. U ondertekent beide het overnameformulier.
- U geeft voor de aangegeven datum op het antwoordformulier aan of u de woning wel of niet accepteert. U levert het ondertekende antwoordformulier samen met de overnameformulieren in bij ons op kantoor.
- U ontvangt een bevestiging van de acceptatie. Daarin wordt ook vermeld wat u alvast kunt regelen voordat u het huurcontract ondertekent en de sleutel ontvangt.

Weigeren woning
Wanneer u een woning weigert, vragen wij welke reden u hiervoor heeft. Onder geen geldige reden verstaan wij bijvoorbeeld: woning te groot, huur te hoog, woonklimaat wijk, ligging van de woning, woning is te snel beschikbaar. Kortom alle redenen met betrekking tot informatie die van te voren bekend is.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur