Spelregels

Op weg naar een huurwoning in 5 stappen
Stap 1 Inschrijven als woningzoekende
Wanneer u wilt reageren op ons woningaanbod, schrijft u zich in als woningzoekende. Dit kan als u minimaal 18 jaar bent en beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U kunt zich via de website inschrijven. Natuurlijk kunt u ook een inschrijfformulier bij ons kantoor ophalen of aanvragen per e-mail.

Stap 2 Kijk op onze website of let op de advertentie
Op onze website www.dgwrijssen.nl staat een volledig overzicht van onze vrijgekomen huurwoningen. In het weekblad Rijssen-Holtens Nieuwsblad publiceren wij alleen woningen die geschikt zijn voor senioren. Rijssen-Holtens Nieuwsblad wordt verspreid in de kernen Rijssen, Holten, Wierden, Enter en Markelo.

Stap 3 Lees de voorwaarden goed door
Bij elke woning staat een inkomensgrens. Daarnaast kunnen er bijzonderheden worden vermeld, bijvoorbeeld dat een woning met voorrang wordt verhuurd aan senioren of starters. Om voor de aangeboden huurwoning in aanmerking te komen, moet u aan deze voorwaarden voldoen.

Stap 4 Reageren op ons woningaanbod
U kunt reageren op ons woningaanbod via onze website www.dgwrijssen.nl/huuraanbod. Om te reageren heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Bij toewijzing vragen wij om een inkomensverklaring of aanslag van de Belastingdienst (zie Voorwaarden). Zorg dat u altijd een recent exemplaar in uw bezit heeft.

Stap 5 Controle en bezichtiging
De woning wordt aangeboden aan de kandidaat met de meeste punten. We controleren eerst uw gegevens. Als de woning aan u wordt toegewezen kunt u een afspraak maken om de woning te bekijken. Vervolgens kunt u beslissen of u de woning accepteert.

Weigeren woning
Wanneer u een woning weigert, vragen wij welke reden u hiervoor heeft. Onder geen geldige reden verstaan wij bijvoorbeeld: woning te groot, huur te hoog, woonklimaat wijk, ligging van de woning, woning is te snel beschikbaar. Kortom alle redenen met betrekking tot informatie die van te voren bekend is.

Voorwaarden - Passend toewijzen
Het inkomen en de samenstelling van het huishouden van u als woningzoekende bepaalt voor welk type woning u in aanmerking komt. Door ‘passend toewijzen’ krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw (gezamenlijk) jaarinkomen*. Uw inkomen wordt juist weergegeven op een inkomensverklaring of aanslag van de Belastingdienst. U kunt dit formulier direct online opvragen en uitprinten via www.mijnbelastingdienst.nl of aanvragen via de Belastingtelefoon op 0800-0543. Bij elke aangeboden woning staat vermeldt voor welk type huishouden en inkomen de woning is bedoeld. Meer informatie kunt u vinden onder "passend toewijzen'.
*gezamenlijk jaarinkomen is het inkomen van uzelf en van uw eventuele partner of huisgenoten. Het inkomen van thuiswonende kinderen telt niet mee!

Toewijzingsverantwoording
Nadat een woning is toegewezen en geaccepteerd, wordt een verantwoording gepubliceerd op onze site.

Woningaanbieding
De Goede Woning controleert alle ontvangen reacties op juistheid van gegevens. U moet zelf zorgen dat uw gegevens van de inschrijving juist zijn. Binnen een week na sluitingsdatum krijgt de eerste kandidaat bericht van ons. Wanneer er meer kandidaten voor dezelfde woning in aanmerking komen, wordt de volgorde van de kandidaten bepaald op basis van het aantal punten van de woningzoekende. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de meeste punten. Bij een gelijk aantal punten kijken we naar de datum van inschrijving. Als u de eerste kandidaat bent voor de woning, nodigen we u uit voor een gesprek en nemen alle gegevens door. Voldoet u aan de gestelde criteria, dan krijgt u de woning toegewezen. We vragen u het volgende mee te nemen:
- In Nederland geldig legitimatiebewijs
- Jaaropgave van het afgelopen jaar
- 3 recente loonstrookjes/ maandspecificaties
- (optioneel) Recent uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie
- (optioneel) Verhuurdersverklaring
- Inkomensverklaring of aanslag Belastingdienst van het afgelopen jaar.

Als u de woning krijgt toegewezen geven we u een antwoordformulier met daarop de naam en het telefoonnummer van de vertrekkende huurder.

- U kunt contact opnemen met de vertrekkende huurder om de woning te bezichtigen en de mogelijke overnames te bespreken.
- Hij/zij heeft een overnameformulier waarop u samen de overnames vermeldt. U mag, maar bent niet verplicht zaken, zoals vloerbedekking, over te nemen. U ondertekent beide het overnameformulier.
- U geeft voor de aangegeven datum op het antwoordformulier aan of u de woning wel of niet accepteert. U levert het ondertekende antwoordformulier samen met de overnameformulieren in bij ons op kantoor.
- U ontvangt een bevestiging van de acceptatie. Daarin wordt ook vermeld wat u alvast kunt regelen voordat u het huurcontract ondertekent en de sleutel ontvangt.

Wachttijden
Het is moeilijk om een indicatie te geven van de wachttijd voor een woning bij De Goede Woning. Dit is afhankelijk van het aantal huuropzeggingen. Bepalend is ook de buurt, de huurprijs, type woning, enzovoorts. De gepubliceerde verantwoording geeft een indicatie van het aantal benodigde punten.

Urgentie
Heeft u met spoed een woning nodig? Dreigt u dakloos te worden en heeft u daar zelf geen schuld aan? Of kunt u om medische redenen niet in uw huidige woning wonen? Dan kunt u misschien voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat noemen we urgentie. In de gemeente Rijssen-Holten zijn te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct aan een woning te helpen. Daarom kunt u alleen in een uitzonderlijke situatie met voorrang worden geholpen.

In de brochure 'urgentie aanvragen' leggen we uit in welke uitzonderlijke situaties u voorrang kunt aanvragen.

(Huur)schuld
Wanneer een woningzoekende schulden heeft, zoals een huurschuld bij een verhuurder of een schuld bij een andere instantie, is toewijzing van een woning niet zonder meer mogelijk. Wij vragen hiervoor een verhuurdersverklaring, dan wel andere informatie over de financiële situatie.


 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

i.v.m. de coronamaatregelen is ons kantoor alléén op afspraak geopend!

Openingstijden:

ma t/m do

 

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten