Campagne Scheef Beleid Noord Oost NL

Campagne Scheef Beleid Noord Oost NL dinsdag 24 november van start! Hulp gevraagd...

Het landelijk woonbeleid is scheef. Daardoor neemt de woon- en leefbaarheidsproblematiek in Noord- en Oost-Nederland toe. Deze wooncrisis treft nu al honderdduizenden mensen – en dat aantal loopt steeds verder op. Veertig woningcorporaties uit Noord- en Oost-Nederland vragen in een gezamenlijke campagne aandacht voor deze scheve wet- en regelgeving. En daar hebben we uw hulp bij nodig!

Wat is er aan de hand?

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen. In deze regio dreigen leegstand en verpaupering, groeit de vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren en daalt het voorzieningenniveau. Corporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om hun woningvoorraad te transformeren en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen.

Wat willen we bereiken?
Wij willen dit scheve beleid rechtzetten. We doen daarom een dringend beroep op Den Haag: geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.

Link: href=

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur