Informatie

Afbeelding: huurverhoging 2022 energiearmoede-768x576

Voor 1 mei ieder jaar krijgen alle huurders een brief waarin staat wat de huurverhoging per 1 juli is. De maximale toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli 2022 is 2,3%. Dit is het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Het percentage ligt met 2,3% een stuk lager dan de huidige inflatiecijfers. Ook De Goede Woning vraagt 2,3% huurverhoging voor alle woningen, garages en het overige vastgoed. Hieronder leest u waarom.

Waarom een huurverhoging?
Een jaarlijkse huurverhoging is nodig om als organisatie langjarig financieel gezond te blijven. De kosten stijgen gemiddeld met inflatie. Op het moment zien we een aantal kosten veel harder stijgen dan het inflatiepercentage. Denk aan de (nieuw)bouwkosten, duurzaamheids- en onderhoudsinvesteringen. Investeringen die we de komende jaren volop op de planning hebben staan. De Goede Woning gaat de komende jaren tot 2030 nagenoeg al onze woningen verduurzamen. Dit vraagt grote financiële investeringen. Bij het verduurzamen van de woning vragen wij geen huurverhoging. U als huurder heeft dan direct voordeel van veel lagere energielasten. Wel is het daarvoor nodig dat de huidige huurprijzen meestijgen met het inflatiepercentage.

Huurtoeslag
Is uw inkomen de afgelopen periode minder geworden door pensioen, minder werken of andere reden, dan komt u mogelijk voor huurtoeslag in aanmerking. U kunt hiervoor een proefberekening maken op toeslagen.nl. Lukt u dit niet of heeft u hierover een andere vraag, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Wij kijken graag met u mee!

Problemen met de huurbetaling?
De kosten stijgen op dit moment. Vooral de energiekosten zijn hoog. Heeft u moeite om de huur te betalen, neem dan contact met ons op. Niels Verboom of Jeanet Overbeek helpen u graag. Denkt u eraan gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om op uw energierekening te besparen of compensatie te krijgen voor de hoge energielasten vanuit de gemeente?

Vergeet uw Energiebon niet!
U heeft in februari of maart twee waardebonnen ontvangen van € 35 van De Goede Woning en de gemeente om te besteden in de plaatselijke bouwmarkt aan energiebesparende producten. U heeft nog tot en met 30 juni 2022 om de Energiebon te gebruiken.

Bijdrage van de overheid vanwege de hoge energielasten
De overheid verlaagt in 2022 de belasting op energie, zodat uw energiekosten minder hard stijgen. Daarnaast kunt u eenmalig € 800,- ontvangen als u een laag inkomen heeft. Zijn uw gegevens bij de gemeente bekend omdat u een uitkering ontvangt van de gemeente of gebruik maakt van een minimaregeling? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het bedrag uiterlijk vrijdag 15 april.

Is uw inkomen 120% van het sociaal minimum of minder? Dan kunt u ook de € 800 ontvangen. Wilt u weten of u ook deze tegemoetkoming kunt krijgen? Neem dan contact op met de gemeente Rijssen-Holten of kijk op de website van de gemeente. Ontvang € 800,- om energierekening te betalen - Gemeente Rijssen-Holten

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur