Leden voor de huurdersraad

Afbeelding: Rineke

Doe mee met de huurdersraad

Ben jij betrokken bij je buurt en heb je ideeën voor verbetering? Vind je het leuk om je te verdiepen in onderwerpen over wonen en huren? Kom dan de huurdersraad van de Goede Woning versterken.

De huurdersraad bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van huurders van de Goede Woning. We denken mee over bijvoorbeeld woningverdeling, huurprijzen, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Dat kan op verzoek van de Goede Woning, maar we geven ook ongevraagd advies.

Waar staan wij voor?

Wij zijn er voor alle huurders en zetten ons in voor:

  • Voldoende, betaalbare woningen voor alle doelgroepen.
  • Goede kwaliteit en duurzaam onderhoud van de woningen.
  • Een fijne en schone leefomgeving.
  • Aandacht voor kwetsbare groepen

Hoe werkt de huurdersraad?

Als huurdersraad hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de Goede Woning. Hierin is vastgelegd hoe we samenwerken en over welke onderwerpen we overleggen. We zitten een aantal keer per jaar om de tafel met de Goede Woning. Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere onderhoud, verhuurbeleid, verkoop van huurwoningen, de (jaarlijkse) huurverhoging, jaarrekening, jaarverslag, leefbaarheid in de wijk en huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen.

Bij een aantal beslissingen die de Goede Woning neemt, is eerst een advies van de huurdersraad nodig. Dit is in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder geregeld. Zo heeft de huurdersraad adviesrecht bij nieuw beleid en wijzigingen in het bestaande beleid. Voor servicekostenbeleid hebben de huurdersorganisaties instemmingsrecht. We zijn een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken die de woningstichting met de gemeente maakt over het lokale woonbeleid. 

Onze taken zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de Goede Woning.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken met gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Goede Woning op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.

Wat krijg je er voor terug?

Je maakt deel uit van een actieve groep huurders die meepraat en meebeslist over het woonbeleid in gemeente Rijssen-Holten.

De leden van de Stichting Huurdersraad ontvangen jaarlijks een vergoeding van € 1.000 voor de kosten van alle taken die zij op zich neemt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vergaderkosten en kosten voor training en ondersteuning.

Spreekt deze vacature jou aan?

Huur jij bij de Goede Woning en kom je ons graag versterken? Meld je aan via www.huurdersraaddgw.nl met een korte motivatie t.a.v. de voorzitter dhr. M. Gungormek.

Over De Goede Woning

De Goede Woning werkt aan goed, betaalbaar en energiezuinig wonen in de gemeente Rijssen-Holten. De organisatie zorgt voor de leefwereld van de bewoners van nu én van toekomstige generaties. De corporatie richt zich op een stabiele voorraad betaalbare woningen, op financiële continuïteit en op duurzaamheid. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De keuze om als kleine corporatie toch zelfstandig te willen zijn, is een zeer bewuste en houdt verband met de onderscheidende, christelijke identiteit en de maatschappelijke relevantie die de stakeholders aan de Goede Woning toekennen. De woningstichting beheert en verhuurt circa 1.500 woningen.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

i.v.m. de coronamaatregelen is ons kantoor alléén op afspraak geopend!

Openingstijden:

ma t/m do

 

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten