De Veste nieuwe deelnemer

Afbeelding: Wilma van Ingen en Martijn Rink WoOn Twente
Wilma van Ingen en Martijn Rink

WoON Twente groeit naar 16 deelnemers.
Corporatie De Veste (onderdeel van Vechtdal Wonen, met woningen in Ommen, Hardenberg, Dalfsen én Enschede) kreeg ontheffing  van het Ministerie voor onze woningmarktregio. Dit betekent dat De Veste zich mag inzetten in de regio Twente (Woningmarkt Oost-Nederland). Hierdoor kan De Veste investeren in (nieuwe) huisvesting in Enschede.

WoON Twente bestaat inmiddels al 15 jaar en is een actief samenwerkingsverband, kennisplatform en netwerkorganisatie. Voorzitter Wilma van Ingen: ‘’We kijken uit naar een verdere versterking van de samenwerking en zijn heel enthousiast dat De Veste mag gaan investeren in Enschede. Dat is goed voor Twente en voor onze samenwerking met allerlei partijen voor het fijn en betaalbaar wonen voor bewoners in onze regio en dus ook voor studenten.’’

Martijn Rink (directeur-bestuurder): ‘Ik ben heel blij met deze ontwikkeling. We voelen ons sterk verbonden met de opgaven in Twente en natuurlijk in het bijzonder Enschede. We staan ervoor om onze 2.200 huidige én toekomstige studenten van een thuis te voorzien in onze prachtige stad. Als studentenhuisvester De Veste (onderdeel van Vechtdal Wonen) gaan we aan de slag om de woningnood onder deze groep aan te pakken en breiden we onze voorraad studentenwoningen fors uit. Ook investeren we in de verduurzaming en renovatie en ontwikkelen we onze dienstverlening. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, samenwerking met onze collega’s is daarbij cruciaal. We zijn dan ook enthousiast en blij om onderdeel te kunnen uitmaken van WoON Twente en kijken uit naar de samenwerking!.’ 

WoON Twente is een platform van 16 woningcorporaties met in totaal ruim 80.000 woningen. WoON zet zich in op kennismobilisatie, samenwerking, innovatie en ontwikkeling op het gebied van de woningmarkt, het sociaal domein, klantinvloed, arbeidsmarktcommunicatie en duurzaamheid. Ze werkt samen met (Centrum)gemeenten, Provincie, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, bouwsector, brancheorganisaties en het onderwijs.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur