Taakvelden

               

Remuneratiecommissie

Auditcommissie     

Vastgoed  

Wonen          

Herman Kreijkes   x    
Gabriel Kaplan   x    
Roland Cornelissen  x     x
Janita van Riggelen x   x

 

 

Janita van Riggelen, voorzitter, is niet vertegenwoordigd in één van de commissies/taakvelden, maar heeft een algemene taak. De voorzitter zorgt voor scholing, teamvorming, agenda, is het aanspreekpunt voor de directeur bestuurder, spreekbuis van de RvC etc.

De Remuneratiecommissie is op basis van haar reglement namens de Raad van Commissarissen belast met de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. Tevens heeft zij de evaluatie van de directeur-bestuurder in haar portefeuille als onderdeel van de werkgeversrol van de RvC.

De Auditcommissie houdt zich bezig met het directe toezicht op de financiën. Zij rapporteert aan de Raad en heeft ook direct contact met de directeur bestuurder en zijn financiële directeur. Deze commissie is het eerste aanspreekpunt voor de accountant.

 

 

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur