Aedescode

De Goede Woning is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Aedes staat voor de collectieve belangenbehartiging van de woningcorporaties en werkt samen met de leden aan de verdere professionalisering van de bedrijfstak.

Als lid van Aedes verplicht De Goede Woning zich te houden aan de Aedescode. In de Aedescode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Corporaties laten met hun lidmaatschap zien dat zij kwaliteit bieden en dat zij verantwoording afleggen aan elkaar en aan de omgeving waarin zij werken.

Bij de onafhankelijke Commissie AedesCode kunnen belanghebbenden klachten indienen over het handelen of nalaten van leden van Aedes. Deze commissie is niet voor de klachten van huurders en woningzoekenden. Huurders en woningzoekenden kunnen zich met klachten wenden tot De Goede Woning.

Aedescode

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

i.v.m. de coronamaatregelen is ons kantoor tijdelijk van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur

In de middag alleen op afspraak.

Openingstijden:

ma t/m do

 

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten