Good Governance

De Goede Woning hecht belang aan goed ondernemerschap, zoals integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede een goed toezicht hierop. Daarom onderschrijven wij de principes uit de Governancecode woningcorporaties. Per 1 januari 2007 maakt de Governance code Woningcorporaties onderdeel uit van de Aedescode.

De Governance code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Voor de code geldt het principe 'Pas toe of leg uit': dus afwijken van de code mag, maar dan wel met goede argumenten.

Klokkenluidersregeling
Zo zijn onze manieren - gedragscode

Statuten

Het reglement van het bestuur staat vermeldt onder de documenten van de RvC.
 

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur