Privacyverklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in werking gegaan
Vanaf deze datum moet iedere organisatie, dus ook De Goede Woning, voldoen aan deze nieuwe wet; de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001.

Wat houdt de AVG in?
Het gaat hierbij om de bescherming van privacygevoelige "persoonsgegevens". Organisaties moeten uitleggen wat ze met uw persoonlijke gegevens doen; hoe slaan ze gegevens op, hoelang bewaren ze gegevens, welke verwerkingen ze doen en wie het doet. Bij De Goede Woning kunt u bijvoorbeeld denken aan verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens, zoals; inkomensgegevens, informatie bij urgentie aanvragen of overlastmeldingen.

Welke privacy maatregelen zijn nodig?
De AVG stelt dat organisaties, zoals De Goede Woning, de beveiliging, echtheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens altijd in de gaten moeten houden. Hiervoor moeten we naast de manier waarop we met uw gegevens omgaan ook computertechnische aanpassingen doen.

Wat heeft De Goede Woning gedaan?
Voor de optimale bescherming van uw persoonsgegevens is iedere medewerker op de hoogte van de privacyregels. De processen in de organisatie zijn afgestemd op de nieuwe wet. U kunt nakijken wat wij met uw verzamelde gegevens doen in een privacyverklaring op onze website. Of deze opvragen bij ons op kantoor. Tevens kunt u erop rekenen dat wij niet meer gegevens vragen of gegevens langer bewaren dan noodzakelijk is.

Doorgeven van gegevens
Soms moeten we uw gegevens doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer een aannemer bij u een reparatie moet uitvoeren. U kunt erop rekenen dat wij niet zomaar gegevens van u doorgeven. Hiervoor zal altijd een goede grond voor zijn of we vragen uw toestemming. Bedrijven die met ons samenwerken worden ook gehouden aan de nieuwe AVG.

Privacyverklaring

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur