Visitatie rapport

Maatschappelijke prestaties beoordelen
Elke vier jaar moeten woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties laten beoordelen. De Goede Woning werd eind 2019 bezocht door de onafhankelijke organisatie Procorp. De visitatiecommissie oordeelde over de periode 2015 tot en met 2018. Ze spraken met medewerkers en belanghebbenden, waaronder de huurdersraad, gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties in Rijssen-Holten.

De commissie vat de prestatie van De Goede Woning samen in één woord: Aandacht. Voor de huurder en voor het woningaanbod, nu en in de toekomst.

Visitatie rapport

Bestuurlijke reactie visitatie DGW

Afbeelding: visitatie afbeeelding

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur