Ik wil veranderingen in mijn huis aanbrengen, bijvoorbeeld een extra kamer op zolder maken. Mag dat?

We vinden het vanzelfsprekend dat u uw woning aanpast aan uw eigen wensen. Dit betekent dat u volop zelf kunt klussen in uw woning. De Goede Woning wil daar graag aan meewerken, want als huurders de woning als hun eigen woning beschouwen bevordert dat het woongenot. Het is echter verstandig om goede afspraken te maken over de voorgenomen veranderingen. Voor de huurder betekent dit dat hij veranderingen van ingrijpende aard tevoren met De Goede Woning bespreekt, ook in geval van twijfel. Voor de Goede Woning betekent dit dat wij open staan voor overleg en bereid zijn de bewoner te adviseren hoe werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is verder dat huurder en De Goede Woning elkaars belang respecteren.

Voorwaarden
Een verandering moet de woning niet in gevaar brengen. Er mogen geen risico's ontstaan voor gezondheid of milieu, en de constructie moet goed zijn. Wat de constructie betreft letten we met name op de betrouwbaarheid van gas, water en elektra. Als u zich aan deze voorwaarden houdt, is er heel veel mogelijk. Houd er wel rekening mee dat u voor bepaalde veranderingen een vergunning moet aanvragen bij uw gemeente. Of dit het geval is, kan een medewerker van ons u vertellen.

Vergoeding
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer u de verandering aanvraagt voordat u deze aanbrengt. In principe maken wij dan een afspraak over de afschrijvingstermijn en de eventuele restwaarde bij vertrek uit de woning.

Wat als u gaat verhuizen?
Wanneer u gaat verhuizen, komt de opzichter bij u langs om de hele woning te inspecteren. Ook de zelf aangebrachte verandering zal hij controleren. Wanneer De Goede Woning toestemming heeft gegeven voor de aangebrachte verandering, mag deze gewoon blijven zitten. Indien dat niet het geval is, of de verandering voldoet niet aan de gestelde voorwaarden, beoordeelt de opzichter of u de verandering weg moet halen of niet.

Wilt u gaan klussen?
Wilt u zelf veranderingen aanbrengen? Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure “Zelf aangebrachte veranderingen” of u kunt terecht op ons kantoor aan de Jan ter Horststraat 5 in Rijssen.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur