Bel ons op 0548 37 80 50
Ga naar de inhoud

Met spoed op zoek naar een woning
Heeft u met spoed een woning nodig? Dreigt u dakloos te worden en heeft u daar zelf geen schuld aan? Of kunt u om medische redenen niet in uw huidige woning wonen? Dan kunt u misschien voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat noemen we urgentie. In de gemeente Rijssen-Holten zijn te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct aan een woning te helpen. Daarom kunt u alleen in een uitzonderlijke situatie met voorrang worden geholpen.

In de brochure 'urgentie aanvragen'  leggen we uit in welke uitzonderlijke situaties u voorrang kunt aanvragen.         

Als u niet aan de voorwaarden voldoet is het niet mogelijk om een aanvraag te doen. 
U moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U woont op het moment dat de situatie is ontstaan, minimaal 1 jaar onafgebroken in de gemeente Rijssen-Holten. Met onafgebroken bedoelen we dat u in dat jaar niet in een andere gemeente heeft gewoond.
 • U staat bij Woninghuren.nl ingeschreven als woningzoekende. En u heeft de afgelopen zes maanden actief gereageerd op beschikbare huizen.
 • U heeft de afgelopen zes maanden ook actief gereageerd op het woningaanbod in de gemeente Rijssen-Holten.
 • Uw problemen hebben te maken met het huis waar u nu woont. Of uw problemen hebben te maken met het feit dat u geen eigen woning heeft.
  Door te verhuizen naar een (ander) huurhuis worden al uw problemen (of een groot deel van de problemen) opgelost.
 • Het huis waar u nu woont is niet aan te passen aan uw probleem. Of is alleen aan te passen tegen hoge kosten.
 • Uw problemen moeten zo ernstig zijn dat u onmiddellijk of uiterlijk binnen zes maanden een nieuw huis nodig heeft.

Daarnaast stellen we een aantal voorwaarden die te maken hebben met uw situatie en uw inkomen:

 • U heeft zelf geen schuld aan het ontstaan van de problemen.
 • De noodsituatie zag u niet aankomen. Daardoor kon u vooraf geen maatregelen nemen om de situatie te voorkomen.
 • U heeft niet voldoende inkomen of spaargeld om te gaan wonen in een huurhuis of koophuis op de particuliere huizenmarkt. We houden de inkomensgrens aan van de staatsteunregeling voor sociale huurwoningen. Dit bedrag wordt elkaar vastgesteld door het ministerie.

U kunt uw aanvraag doen met het formulier urgentie aanvragen.

Ik heb urgentie. Hoe kan ik hiermee een woning zoeken?
Als u urgentie krijgt, dan sturen we u daarover een brief. Wij doen ons best om u binnen zes maanden passende woonruimte te bieden. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare woningen. Deze termijn is niet altijd haalbaar bij seniorenwoningen, rolstoelgeschikte woningen en woningen met zorg. Hebben we voor u een geschikte woning, dan ontvangt u daarover van ons bericht.

We raden u aan ook zelf te zoeken naar een geschikte woning via het woningaanbod op WoningHuren.nl. Ziet u een geschikte woning, dan kunt u via WoningHuren.nl reageren op de woning. 

Laat u het ons weten als u een woning vindt die niet van De Goede Woning is? Stuur ons een bericht of bel ons.