Bel ons op 0548 37 80 50
Ga naar de inhoud

Het bestuur van De Goede Woning bestaat uit één directeur-bestuurder, Erna Mobach. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur en de RvC werken volgens de Governancecode woningcorporaties 2020.

De statuten leest u hier.

Als woningcorporatie werken we graag op een doelmatige en transparante manier. De vierjaarlijkse visitaties zijn voor ons een mooie kans om te leren en verbeteren. De visitatie is een verplichte controle die in de Woningwet is vastgelegd. Tijdens deze visitatie wordt een onafhankelijk oordeel gevormd over onze maatschappelijke prestaties.

Voor diverse onderhoudswerkzaamheden werken we samen met opdrachtnemers waarbij de algemene voorwaarden onderhoudswerkzaamheden van toepassing zijn op het contract.

Lees meer over verantwoording & goed bestuur: