Bel ons op 0548 37 80 50
Ga naar de inhoud

De Goede Woning werkt aan goed, betaalbaar en energiezuinig wonen in de gemeente Rijssen-Holten. We zorgen voor de leefwereld van de bewoners van nu én van toekomstige generaties. Als corporatie richten we ons op betaalbare woningen, op duurzaamheid en op financiële continuïteit. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Hoe we dat doen leest u in onze koers voor 2021-2025.

Onze woningstichting beheert en verhuurt zo’n 1.500 woningen. We werken met een klein en hecht team van zestien medewerkers vanuit ons monumentale kantoor in Rijssen.

In alles wat wij doen staat de mens centraal

We doen ons werk:

  • Dichtbij: met hart voor huurders en woningzoekenden, zorg voor anderen, respectvol, luisterend en met open deur.
  • Samen: met bewoners, collega’s en partners zorgen we voor plezierig wonen in leefbare buurten en veilige wijken.
  • Verantwoordelijk: we zorgen voor voldoende betaalbare, goede en duurzame woningen en handelen integer als goed rentmeester.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken bij De Goede Woning. De RvC geeft ook advies aan de directeur-bestuurder. Bekijk wie in de RvC zitten en wat zij doen.

Dichtbij betekent niet alleen dat we goed bereikbaar zijn, maar vooral dat we betrokken willen zijn bij bewoners. Meedenken in oplossingen en zorgen voor een goede basis, zodat iedereen fijn bij ons woont. Nu en in de toekomst.’