Urgentie

Heeft u met spoed een woning nodig? Dreigt u dakloos te worden en heeft u daar zelf geen schuld aan? Of kunt u om medische redenen niet in uw huidige woning wonen? Dan kunt u misschien voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat noemen we urgentie. In de gemeente Rijssen-Holten zijn te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden direct aan een woning te helpen. Daarom kunt u alleen in een uitzonderlijke situatie met voorrang worden geholpen.

In de brochure 'urgentie aanvragen' leggen we uit in welke uitzonderlijke situaties u voorrang kunt aanvragen. U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen om urgentie aan te kunnen vragen:

-  U woont op het moment dat de situatie is ontstaan, minimaal 1 jaar onafgebroken in de gemeente Rijssen-Holten. Met onafgebroken bedoelen we dat u in dat jaar niet in een andere gemeente heeft gewoond.
-  U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende. En u heeft de afgelopen zes maanden actief gereageerd op beschikbare huizen. U heeft de afgelopen zes maanden ook via andere verhuurders naar een huis gezocht.
-  Uw problemen hebben te maken met het huis waar u nu woont. Of uw problemen hebben te maken met het feit dat u geen eigen woning heeft.
-  Door te verhuizen naar een (ander) huurhuis worden al uw problemen (of een groot deel van de problemen) opgelost.
- Het huis waar u nu woont is niet aan te passen aan uw probleem. Of is alleen aan te passen tegen hoge kosten.
- Uw problemen moeten zo ernstig zijn dat u onmiddellijk of uiterlijk binnen zes maanden een nieuw huis nodig heeft.

Het formulier urgentie aanvragen kunt u invullen en aan ons retourneren.

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur